Sağlamlar Sigorta | Antalya Uygun Trafik Sigortası
info@saglamlarsigorta.com.tr
0242 339 07 15 pbx

Sağlık Sigortası

Generali Sağlık Sigortası

Ürün Kodu : generali03

Benim Sigortam bir kaza sonucu oluşabilecek ölüm, sürekli sakatlık durumlarını ve tedavi masraflarını, sigortalının uğrayacağı kapkaç, gasp gibi sebepler ile zarar gören kişisel eşyaları teminat altına alır. Aynı zamanda bu poliçe ile üçüncü kişilere ya da üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açtıkları hukuk davalarında, sigortalının bu davaya ilişkin yapmış olduğu harcamaları ve kişisel sorumlulukları da teminat altına alır.

Teminatlar

 • Kişisel Sorumluluk Teminatı


Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin, özel yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ve sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu bu özel şartlar ve "Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları" dairesinde temin edilir.

 • Ferdi Kaza Sigortası


Kaza sonucu ölüm, kaza sonucu sürekli sakatlık, kaza sonucu tedavi masrafları teminat altına alır.

 • Kapkaç Hırsızlık Sigortası


Üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle para ve para ile ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması veya gasp edilmesi ya da söz konusu eşyaların aynı nedenlerle hasarlanması sonucunda sigortalının uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

 • Hukuksal Koruma Sigortası


Sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri belirli koşul, limit ve muafiyetler ile temin eder.

 

 

Benim Sigortam bir kaza sonucu oluşabilecek ölüm, sürekli sakatlık durumlarını ve tedavi masraflarını, sigortalının uğrayacağı kapkaç, gasp gibi sebepler ile zarar gören kişisel eşyaları teminat altına alır. Aynı zamanda bu poliçe ile üçüncü kişilere ya da üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açtıkları hukuk davalarında, sigortalının bu davaya ilişkin yapmış olduğu harcamaları ve kişisel sorumlulukları da teminat altına alır.

Teminatlar

 • Kişisel Sorumluluk Teminatı


Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin, özel yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ve sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu bu özel şartlar ve "Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları" dairesinde temin edilir.

 • Ferdi Kaza Sigortası


Kaza sonucu ölüm, kaza sonucu sürekli sakatlık, kaza sonucu tedavi masrafları teminat altına alır.

 • Kapkaç Hırsızlık Sigortası


Üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle para ve para ile ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması veya gasp edilmesi ya da söz konusu eşyaların aynı nedenlerle hasarlanması sonucunda sigortalının uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

 • Hukuksal Koruma Sigortası


Sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri belirli koşul, limit ve muafiyetler ile temin eder.

 

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır
Güvenlik Kodu
generali03

Benim Sigortam bir kaza sonucu oluşabilecek ölüm, sürekli sakatlık durumlarını ve tedavi masraflarını, sigortalının uğrayacağı kapkaç, gasp gibi sebepler ile zarar gören kişisel eşyaları teminat altına alır. Aynı zamanda bu poliçe ile üçüncü kişilere ya da üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açtıkları hukuk davalarında, sigortalının bu davaya ilişkin yapmış olduğu harcamaları ve kişisel sorumlulukları da teminat altına alır.

Teminatlar

 • Kişisel Sorumluluk Teminatı


Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin, özel yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ve sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu bu özel şartlar ve "Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları" dairesinde temin edilir.

 • Ferdi Kaza Sigortası


Kaza sonucu ölüm, kaza sonucu sürekli sakatlık, kaza sonucu tedavi masrafları teminat altına alır.

 • Kapkaç Hırsızlık Sigortası


Üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle para ve para ile ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması veya gasp edilmesi ya da söz konusu eşyaların aynı nedenlerle hasarlanması sonucunda sigortalının uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

 • Hukuksal Koruma Sigortası


Sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri belirli koşul, limit ve muafiyetler ile temin eder.

 

BENZER ÜRÜNLER

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin