Sağlamlar Sigorta | Antalya Uygun Trafik Sigortası
info@saglamlarsigorta.com.tr
0242 339 07 15 pbx

Sağlık Sigortası

Ankara Sağlık Sigortası

Ürün Kodu : ankara04

Demek hastalandığınız zaman iyileşmenizi sağlamaya yetmez. Bir an için durup düşünün. Hayatta her şey yolunda giderken birden hastalandınız ve tedavi görmeniz gerekiyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapmayı tercih ederdiniz.

 1. Aktara gidip alternatif tıptan yararlanarak şifa bulmayı denerim,
 2. Sosyal sigorta hastanelerine giderek tedavi olmayı denerim,
 3. Kimseyi korkutmaya gerek yok biraz beklerim, belki geçer,
 4. Ankara Sigorta'dan yaptırdığım sağlık sigortamla istediğim hastaneye gider tedavimi olurum.

Biz sizin için doğru şıkkı işaretledik bile...

Sizde hayatınızdaki beklenmedik sağlık risklerine karşı kendinizi nasıl güvenceye alabilirim diye düşünüyorsanız Ankara Sigortanın sağlık sigortası planları hakkında bilgi alabilir ve size en uygun olan plandan İdeal Sağlık Sigortanıza sahip olabilirsiniz.

Avantajlarımız;

 • Aile poliçelerinde ve yeni girişlerde indirimler,
 • Kredi kartlarına peşin fiyatına 10 eşit taksit,
 • Trafik kazası sonucu diş teminatı,
 • Tıbbi gereklilik halinde hastaneden taburcu olduktan sonra evde hemşire bakımı,
 • Yaygın anlaşmalı sağlık kuruluşu ve anlaşmalı hekim hizmeti,
 • Yurtdışında yapılan yatarak ve ayakta tedaviler
 • Mini check - up ( 40 yaş üstü kontrol mamografisi ve PSA)
 • Hava ve kara ambulansı.
 • Sigorta Kapsamı içerisinde ödenmeyen tedaviler için anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %5 ile %20 oranında indirim hakkı

PLANLAR

YATARAK TEDAVİ

YURTDIŞI YATARAK TEDAVİ

ACİL YARDIM

AYAKTA TEDAVİ

KÜÇÜK MÜDAHALE

HASTANE GRUBU

HİPER

Limitsiz %100

100.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

Limitsiz %100

Limitsiz %100

A-B

ULTRA

Limitsiz %100

40.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

Limitsiz %80

Limitsiz %80

A-B

MEGA

40.000 TL %100

30.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

2500 TL %80

2500 TL %80

A-B

MAKSİ

Limitsiz %100

15.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

Limitsiz %80

Limitsiz %80

B

TAMAMLAYICI

40.000 TL %100

------

Ambulans + 2.000TL

2500 TL %100

2500 TL %100

A-B

SÜPER

Limitsiz %100

10.000 Eur %100

Ambulans + 2.000 TL

900 TL %80

900 TL %80

A-B

MULTİ

Limitsiz %100

100.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

------

------

A-B

MİDİ

Limitsiz %100

15.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

------

------

A-B

MİNİ

40.000 TL %100

15.000 Eur %80

Ambulans + 2.000TL

------

------

A-B

 * A-B hem A grubu hastaneleri hem de B grubu hastaneleri kapsamaktadır.
** Kontrol amaçlı mamografi/ PSA tamamlayıcı, multi, midi ve midi planlarında geçerli değildir.

Anlaşmalı Kuruluşlar

Anlaşmalı kurumlar A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. A grubu kurumlar, anlaşmalı olduğumuz tüm sağlık kurumlarını ifade etmektedir. B grubu kurumlar ise, EKO planında hizmet alınabilen, ekonomik fiyatlar uygulayan sağlık kurumlarını ifade etmektedir. Maksi planında geçerli olan B sınıfı kurumları tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Acil Sağlık Sigortası

Acil Sağlık Sigortası Kapsamı:

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nden Acil Sağlık poliçesi yaptırın, hayatınızı tehdit edebilecek hastalık ve/veya kaza durumlarında içiniz rahat olsun.

Acil Sağlık Sigortası ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımlanan durumlarda tedavi masraflarınızı biz karşılayalım.

Acil Sağlık Sigortası Teminatları:

 • Acil Yardım Tıbbi Tedavi Teminatı – (Yıllık limitli)
 • Acil Cerrahi Yatış Teminatı
 • Acil Dahili Yatış Teminatı
 • Oda, Yemek ve Refakatçi Teminatı
 • Yoğun Bakım Teminatı
 • Medikal Asistans
 • Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
 • Tıbbi Nakil

Acil Sağlık Sigortası ile teminat altına alınan durumlar ve hastalıklar:

 1. Trafik kazası, (Trafficaccident): Kazaya bağlı organ ya da uzuv yaralanmmasına bağlı ortaya çıkabilecek durumlar
 2. Kalp krizi, (MyocardialInfarction, Heart Attack): Dolaşım sisteminde oluşan tıkayıcı bir nedenle kalbi besleyen damarların ilgili bölgeye yeterince temiz kan iletememesi sonucu meydana gelen doku ölümünün göğüs ağrısı, tansiyon sorunları ve şok tablosu ile gelişen haller
 3. Ritm bozuklukları, (Arrhytmias): Kalp atım aralığının eşit olmaması ile seyreden klinik tablolar
 4. Hipertansiyon krizleri, (HypertensiveAttacks): Kalp, beyin ya da böbrek fonksiyonlarında bozulma riski taşıyacak kadar yükselen kan basıncına ait kriz durumları
 5. Akut solunum problemleri, (AcuteRespiratoryproblems): Allerjik nedenlere bağlı olarak akciğer hava yollarının kasılması ve daralması sonucu ortaya çıkan solunum sıkıntısı
 6. Hayatı tehdit eden yaralanma, (Life-threateningwounds): Kişinin herhangi bir travmatik (darbeye bağlı) yaralanması sonucu oluşan ciddi doku hasarı
 7. Hayatı tehdit eden düşme, (Fallingfromheight / life threatening): Kişinin yüksek bir seviyeden bir diğerine düşmesi sonucu ortaya çıkan travmatik (darbeye bağlı) ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 8. Hayatı tehdit eden iş kazası, (Work-RelatedAccident / life threatening): Kişinin işinde çalışır iken başına gelen her türlü doku harabiyeti
 9. Uzuv kopması, / (Split of anyorgans): Genelde travmaya bağlı olarak herhangi bir uzvun vücut bütünlüğünden ayrılması
 10. Elektrik çarpması, (Electricalshocks): Yüksek voltajda elektiriğe maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 11. Donma, soğuk çarpması (Freezings, coldstroke): Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 12. Yanıklar, sıcak çarpması (Burns, heatstroke): Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 13. Ciddi göz yaralanmaları, (Severe OphtalmicInjury): Kişinin gözünü/gözlerini ilgilendiren ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 14. Boğulma (Choke): Solunum yollarının sıvı ile tamamen tıanması sonucu ortaya çıkabilecek patolojilerin tümü
 15. Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, (Life threateningpoisonings&toxications): Gıda, ilaç ve ağır metaller gibi zehir özelliği olan ya da bozulma nedeni ile bu özelliği kazanabilen maddelerin solunum veya sindirim yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden zehirlenme durumları
 16. Anaflaktik tablolar, (Anaphylaxis): Hastayı şoka sokan ve ciddi tansiyon düşüklüğü, solunum sıkıntısı ile seyreden allerjik durumlar. Örn. Penisilin allerjisi, akrep ve yılan sokmaları vb.
 17. Kemik kırıkları (Bone breaks of lowerextremity): Darbe, Kalsiyum yetersizliği ya da kemilk tümörü gibi nedenlerle oluşan kemik bütünlüğünün kırılarak bozulması halleri
 18. Alt ekstremite çıkıkları, (Dyslocations of lowerextremity): İskelet sistemi bütünlüğünün çıkıklar sonrası bozulması hali
 19. Şuur kaybına neden olan durumlar, (Anysituationwhichleadtounconciousness): Sara krizi, tansiyonun ani düşmesi, şiddetli migren, şeker seviyesi değişiklikleri gibi şuur kaybına neden olan tüm durumlar
 20. Ani felçler, (SuddenParalysis): Genellikle damarsal nedenlere bağlı olarak 1, 2 ya da 4 uzvun hareket kabiliyetini kaybetmesi, istemli işlevi olan organların çalışmaması
 21. Şeker koması (Diabeticcoma): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan şeker hastalığı sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 22. Üre koması, (Comaduetohighurealevel): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan kan üre ve azot metabolisması bozukluğu sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 23. Akut masif kanamalar, (Acuteabundantbleedings): Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve uzuv kanamaları, atardamar yaralanmaları gibi...
 24. Menenjit, Ensefalit, (Meningitis, Encephalitis. CerebralAbscess): Menenjit (Beyin zariiltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), Beyin Absesi. (Kafa içi organ ve zarlarının mikrop kapması sonucu ortaya çıkan beyin ve beyin zarı enkeksiyonları.)
 25. 39 derece ateş ve üzeri (Axiller bölgeden), (390 oraboveaxillarytemparature): Bakteriyel, Viral ya da Fungal nedenlere bağlı olarak oluşan enfeksiyonları seyrinde ortaya çıkan reaktif mücadele nedeni ile vücut ısısının yükselmesi
 26. Solunum yollarında yabancı cisim (Foreign body at airway): Kazaen ya da dış etkenler sonucu solunum yollarında hava almayı engelleyici yabancı cisim bulunması
 27. Sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması (Foreign body subjectto be affixed in Gastro-intestinaltract): Kazaen ya da dış etkenler sonucu sindirim yollarında gıda geçişini engelleyici ve orada takılıp kalması muhtemel yabancı cisim bulunması
 28. Başlamış doğum faaliyeti (ulaşım ve ilk muayene karşılanır) (onset of delivery / transportationandfirstexamcovered): Normal hamilelik dönemi sonrası amnion kesesi patlaması ve su gelmesi ile karakterize başlamış doğum faaliyeti
 29. Şiddetli eklempsia (Malignanteclampsia): Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen yüksek tansiyon, protein kaybı ve şiddetli kusma ile karakterize tablo
 30. Perforasyonlar (Organ perforations): Herhangi bir nedene bağlı iç organ delinmeleri
 31. Akut batın halleri (Conditionscalled as “acuteabdominalsyndrome”): Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları – (Örneğin: Akut Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı).

Acil Sağlık Sigortası ile teminat altına alınacak sigortalılar:

Poliçe, 18 ile 69 yaşları arasında olan Türkiye’ de ikamet eden kişiler ile, Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu, öz veya üvey (yeni doğanlar hariç) 28 günden büyük ve 24 yaş arasında olan evlenmemiş, sigortalı ile beraber ikamet eden çocukları teminat altına alır.

Sağlık Dostu Sigortası

Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Sağlık Sigortası

11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için Sağlık Sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda; Ankara Sigorta olarak “Sağlık Dostu” poliçemizle sağlığınızı güvence altına aldık!

Sağlık Dostu Sigortası ile; hastalık veya kaza durumunda oluşabilecek ayakta ve yatarak tedavi masraflarınıza teminat veriyor ve ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz.

Teminat Tablosu
 • Yatarak Tedavi Teminatı
 • Ameliyat
 • Hastane Tedavi
 • Hastane Oda - Refakatçi
 • Yoğun Bakım
 • Özellikli Tedavi ( Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz )
 • Anjiografi
Ayakta Tedavi Teminatları
 • Doktor Muayene
 • İlaç
 • Tahlil
 • Röntgen
 • Modern Teşhis
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Küçük Müdahale
Diğer Teminatlar
 • Trafik Kazası Sonucu Diş
 • Acil Yardım ve Yardımcı Tıbbi Malzeme
 • Evde Hemşire Bakım
 • Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans
 • Suni Uzuv ve Protez
 • Kontrol Mamografisi / PSA
 • Yurtdışı Yatarak
 • Yurtdışı Ayakta
Teminat Limiti

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.

 

 

Demek hastalandığınız zaman iyileşmenizi sağlamaya yetmez. Bir an için durup düşünün. Hayatta her şey yolunda giderken birden hastalandınız ve tedavi görmeniz gerekiyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapmayı tercih ederdiniz.

 1. Aktara gidip alternatif tıptan yararlanarak şifa bulmayı denerim,
 2. Sosyal sigorta hastanelerine giderek tedavi olmayı denerim,
 3. Kimseyi korkutmaya gerek yok biraz beklerim, belki geçer,
 4. Ankara Sigorta'dan yaptırdığım sağlık sigortamla istediğim hastaneye gider tedavimi olurum.

Biz sizin için doğru şıkkı işaretledik bile...

Sizde hayatınızdaki beklenmedik sağlık risklerine karşı kendinizi nasıl güvenceye alabilirim diye düşünüyorsanız Ankara Sigortanın sağlık sigortası planları hakkında bilgi alabilir ve size en uygun olan plandan İdeal Sağlık Sigortanıza sahip olabilirsiniz.

Avantajlarımız;

 • Aile poliçelerinde ve yeni girişlerde indirimler,
 • Kredi kartlarına peşin fiyatına 10 eşit taksit,
 • Trafik kazası sonucu diş teminatı,
 • Tıbbi gereklilik halinde hastaneden taburcu olduktan sonra evde hemşire bakımı,
 • Yaygın anlaşmalı sağlık kuruluşu ve anlaşmalı hekim hizmeti,
 • Yurtdışında yapılan yatarak ve ayakta tedaviler
 • Mini check - up ( 40 yaş üstü kontrol mamografisi ve PSA)
 • Hava ve kara ambulansı.
 • Sigorta Kapsamı içerisinde ödenmeyen tedaviler için anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %5 ile %20 oranında indirim hakkı

PLANLAR

YATARAK TEDAVİ

YURTDIŞI YATARAK TEDAVİ

ACİL YARDIM

AYAKTA TEDAVİ

KÜÇÜK MÜDAHALE

HASTANE GRUBU

HİPER

Limitsiz %100

100.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

Limitsiz %100

Limitsiz %100

A-B

ULTRA

Limitsiz %100

40.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

Limitsiz %80

Limitsiz %80

A-B

MEGA

40.000 TL %100

30.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

2500 TL %80

2500 TL %80

A-B

MAKSİ

Limitsiz %100

15.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

Limitsiz %80

Limitsiz %80

B

TAMAMLAYICI

40.000 TL %100

------

Ambulans + 2.000TL

2500 TL %100

2500 TL %100

A-B

SÜPER

Limitsiz %100

10.000 Eur %100

Ambulans + 2.000 TL

900 TL %80

900 TL %80

A-B

MULTİ

Limitsiz %100

100.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

------

------

A-B

MİDİ

Limitsiz %100

15.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

------

------

A-B

MİNİ

40.000 TL %100

15.000 Eur %80

Ambulans + 2.000TL

------

------

A-B

 * A-B hem A grubu hastaneleri hem de B grubu hastaneleri kapsamaktadır.
** Kontrol amaçlı mamografi/ PSA tamamlayıcı, multi, midi ve midi planlarında geçerli değildir.

Anlaşmalı Kuruluşlar

Anlaşmalı kurumlar A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. A grubu kurumlar, anlaşmalı olduğumuz tüm sağlık kurumlarını ifade etmektedir. B grubu kurumlar ise, EKO planında hizmet alınabilen, ekonomik fiyatlar uygulayan sağlık kurumlarını ifade etmektedir. Maksi planında geçerli olan B sınıfı kurumları tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Acil Sağlık Sigortası

Acil Sağlık Sigortası Kapsamı:

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nden Acil Sağlık poliçesi yaptırın, hayatınızı tehdit edebilecek hastalık ve/veya kaza durumlarında içiniz rahat olsun.

Acil Sağlık Sigortası ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımlanan durumlarda tedavi masraflarınızı biz karşılayalım.

Acil Sağlık Sigortası Teminatları:

 • Acil Yardım Tıbbi Tedavi Teminatı – (Yıllık limitli)
 • Acil Cerrahi Yatış Teminatı
 • Acil Dahili Yatış Teminatı
 • Oda, Yemek ve Refakatçi Teminatı
 • Yoğun Bakım Teminatı
 • Medikal Asistans
 • Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
 • Tıbbi Nakil

Acil Sağlık Sigortası ile teminat altına alınan durumlar ve hastalıklar:

 1. Trafik kazası, (Trafficaccident): Kazaya bağlı organ ya da uzuv yaralanmmasına bağlı ortaya çıkabilecek durumlar
 2. Kalp krizi, (MyocardialInfarction, Heart Attack): Dolaşım sisteminde oluşan tıkayıcı bir nedenle kalbi besleyen damarların ilgili bölgeye yeterince temiz kan iletememesi sonucu meydana gelen doku ölümünün göğüs ağrısı, tansiyon sorunları ve şok tablosu ile gelişen haller
 3. Ritm bozuklukları, (Arrhytmias): Kalp atım aralığının eşit olmaması ile seyreden klinik tablolar
 4. Hipertansiyon krizleri, (HypertensiveAttacks): Kalp, beyin ya da böbrek fonksiyonlarında bozulma riski taşıyacak kadar yükselen kan basıncına ait kriz durumları
 5. Akut solunum problemleri, (AcuteRespiratoryproblems): Allerjik nedenlere bağlı olarak akciğer hava yollarının kasılması ve daralması sonucu ortaya çıkan solunum sıkıntısı
 6. Hayatı tehdit eden yaralanma, (Life-threateningwounds): Kişinin herhangi bir travmatik (darbeye bağlı) yaralanması sonucu oluşan ciddi doku hasarı
 7. Hayatı tehdit eden düşme, (Fallingfromheight / life threatening): Kişinin yüksek bir seviyeden bir diğerine düşmesi sonucu ortaya çıkan travmatik (darbeye bağlı) ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 8. Hayatı tehdit eden iş kazası, (Work-RelatedAccident / life threatening): Kişinin işinde çalışır iken başına gelen her türlü doku harabiyeti
 9. Uzuv kopması, / (Split of anyorgans): Genelde travmaya bağlı olarak herhangi bir uzvun vücut bütünlüğünden ayrılması
 10. Elektrik çarpması, (Electricalshocks): Yüksek voltajda elektiriğe maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 11. Donma, soğuk çarpması (Freezings, coldstroke): Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 12. Yanıklar, sıcak çarpması (Burns, heatstroke): Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 13. Ciddi göz yaralanmaları, (Severe OphtalmicInjury): Kişinin gözünü/gözlerini ilgilendiren ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 14. Boğulma (Choke): Solunum yollarının sıvı ile tamamen tıanması sonucu ortaya çıkabilecek patolojilerin tümü
 15. Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, (Life threateningpoisonings&toxications): Gıda, ilaç ve ağır metaller gibi zehir özelliği olan ya da bozulma nedeni ile bu özelliği kazanabilen maddelerin solunum veya sindirim yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden zehirlenme durumları
 16. Anaflaktik tablolar, (Anaphylaxis): Hastayı şoka sokan ve ciddi tansiyon düşüklüğü, solunum sıkıntısı ile seyreden allerjik durumlar. Örn. Penisilin allerjisi, akrep ve yılan sokmaları vb.
 17. Kemik kırıkları (Bone breaks of lowerextremity): Darbe, Kalsiyum yetersizliği ya da kemilk tümörü gibi nedenlerle oluşan kemik bütünlüğünün kırılarak bozulması halleri
 18. Alt ekstremite çıkıkları, (Dyslocations of lowerextremity): İskelet sistemi bütünlüğünün çıkıklar sonrası bozulması hali
 19. Şuur kaybına neden olan durumlar, (Anysituationwhichleadtounconciousness): Sara krizi, tansiyonun ani düşmesi, şiddetli migren, şeker seviyesi değişiklikleri gibi şuur kaybına neden olan tüm durumlar
 20. Ani felçler, (SuddenParalysis): Genellikle damarsal nedenlere bağlı olarak 1, 2 ya da 4 uzvun hareket kabiliyetini kaybetmesi, istemli işlevi olan organların çalışmaması
 21. Şeker koması (Diabeticcoma): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan şeker hastalığı sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 22. Üre koması, (Comaduetohighurealevel): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan kan üre ve azot metabolisması bozukluğu sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 23. Akut masif kanamalar, (Acuteabundantbleedings): Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve uzuv kanamaları, atardamar yaralanmaları gibi...
 24. Menenjit, Ensefalit, (Meningitis, Encephalitis. CerebralAbscess): Menenjit (Beyin zariiltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), Beyin Absesi. (Kafa içi organ ve zarlarının mikrop kapması sonucu ortaya çıkan beyin ve beyin zarı enkeksiyonları.)
 25. 39 derece ateş ve üzeri (Axiller bölgeden), (390 oraboveaxillarytemparature): Bakteriyel, Viral ya da Fungal nedenlere bağlı olarak oluşan enfeksiyonları seyrinde ortaya çıkan reaktif mücadele nedeni ile vücut ısısının yükselmesi
 26. Solunum yollarında yabancı cisim (Foreign body at airway): Kazaen ya da dış etkenler sonucu solunum yollarında hava almayı engelleyici yabancı cisim bulunması
 27. Sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması (Foreign body subjectto be affixed in Gastro-intestinaltract): Kazaen ya da dış etkenler sonucu sindirim yollarında gıda geçişini engelleyici ve orada takılıp kalması muhtemel yabancı cisim bulunması
 28. Başlamış doğum faaliyeti (ulaşım ve ilk muayene karşılanır) (onset of delivery / transportationandfirstexamcovered): Normal hamilelik dönemi sonrası amnion kesesi patlaması ve su gelmesi ile karakterize başlamış doğum faaliyeti
 29. Şiddetli eklempsia (Malignanteclampsia): Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen yüksek tansiyon, protein kaybı ve şiddetli kusma ile karakterize tablo
 30. Perforasyonlar (Organ perforations): Herhangi bir nedene bağlı iç organ delinmeleri
 31. Akut batın halleri (Conditionscalled as “acuteabdominalsyndrome”): Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları – (Örneğin: Akut Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı).

Acil Sağlık Sigortası ile teminat altına alınacak sigortalılar:

Poliçe, 18 ile 69 yaşları arasında olan Türkiye’ de ikamet eden kişiler ile, Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu, öz veya üvey (yeni doğanlar hariç) 28 günden büyük ve 24 yaş arasında olan evlenmemiş, sigortalı ile beraber ikamet eden çocukları teminat altına alır.

Sağlık Dostu Sigortası

Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Sağlık Sigortası

11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için Sağlık Sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda; Ankara Sigorta olarak “Sağlık Dostu” poliçemizle sağlığınızı güvence altına aldık!

Sağlık Dostu Sigortası ile; hastalık veya kaza durumunda oluşabilecek ayakta ve yatarak tedavi masraflarınıza teminat veriyor ve ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz.

Teminat Tablosu
 • Yatarak Tedavi Teminatı
 • Ameliyat
 • Hastane Tedavi
 • Hastane Oda - Refakatçi
 • Yoğun Bakım
 • Özellikli Tedavi ( Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz )
 • Anjiografi
Ayakta Tedavi Teminatları
 • Doktor Muayene
 • İlaç
 • Tahlil
 • Röntgen
 • Modern Teşhis
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Küçük Müdahale
Diğer Teminatlar
 • Trafik Kazası Sonucu Diş
 • Acil Yardım ve Yardımcı Tıbbi Malzeme
 • Evde Hemşire Bakım
 • Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans
 • Suni Uzuv ve Protez
 • Kontrol Mamografisi / PSA
 • Yurtdışı Yatarak
 • Yurtdışı Ayakta
Teminat Limiti

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.

 

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır
Güvenlik Kodu
ankara04

Demek hastalandığınız zaman iyileşmenizi sağlamaya yetmez. Bir an için durup düşünün. Hayatta her şey yolunda giderken birden hastalandınız ve tedavi görmeniz gerekiyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapmayı tercih ederdiniz.

 1. Aktara gidip alternatif tıptan yararlanarak şifa bulmayı denerim,
 2. Sosyal sigorta hastanelerine giderek tedavi olmayı denerim,
 3. Kimseyi korkutmaya gerek yok biraz beklerim, belki geçer,
 4. Ankara Sigorta'dan yaptırdığım sağlık sigortamla istediğim hastaneye gider tedavimi olurum.

Biz sizin için doğru şıkkı işaretledik bile...

Sizde hayatınızdaki beklenmedik sağlık risklerine karşı kendinizi nasıl güvenceye alabilirim diye düşünüyorsanız Ankara Sigortanın sağlık sigortası planları hakkında bilgi alabilir ve size en uygun olan plandan İdeal Sağlık Sigortanıza sahip olabilirsiniz.

Avantajlarımız;

 • Aile poliçelerinde ve yeni girişlerde indirimler,
 • Kredi kartlarına peşin fiyatına 10 eşit taksit,
 • Trafik kazası sonucu diş teminatı,
 • Tıbbi gereklilik halinde hastaneden taburcu olduktan sonra evde hemşire bakımı,
 • Yaygın anlaşmalı sağlık kuruluşu ve anlaşmalı hekim hizmeti,
 • Yurtdışında yapılan yatarak ve ayakta tedaviler
 • Mini check - up ( 40 yaş üstü kontrol mamografisi ve PSA)
 • Hava ve kara ambulansı.
 • Sigorta Kapsamı içerisinde ödenmeyen tedaviler için anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %5 ile %20 oranında indirim hakkı

PLANLAR

YATARAK TEDAVİ

YURTDIŞI YATARAK TEDAVİ

ACİL YARDIM

AYAKTA TEDAVİ

KÜÇÜK MÜDAHALE

HASTANE GRUBU

HİPER

Limitsiz %100

100.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

Limitsiz %100

Limitsiz %100

A-B

ULTRA

Limitsiz %100

40.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

Limitsiz %80

Limitsiz %80

A-B

MEGA

40.000 TL %100

30.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

2500 TL %80

2500 TL %80

A-B

MAKSİ

Limitsiz %100

15.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

Limitsiz %80

Limitsiz %80

B

TAMAMLAYICI

40.000 TL %100

------

Ambulans + 2.000TL

2500 TL %100

2500 TL %100

A-B

SÜPER

Limitsiz %100

10.000 Eur %100

Ambulans + 2.000 TL

900 TL %80

900 TL %80

A-B

MULTİ

Limitsiz %100

100.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

------

------

A-B

MİDİ

Limitsiz %100

15.000 Eur %100

Ambulans + 2.000TL

------

------

A-B

MİNİ

40.000 TL %100

15.000 Eur %80

Ambulans + 2.000TL

------

------

A-B

 * A-B hem A grubu hastaneleri hem de B grubu hastaneleri kapsamaktadır.
** Kontrol amaçlı mamografi/ PSA tamamlayıcı, multi, midi ve midi planlarında geçerli değildir.

Anlaşmalı Kuruluşlar

Anlaşmalı kurumlar A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. A grubu kurumlar, anlaşmalı olduğumuz tüm sağlık kurumlarını ifade etmektedir. B grubu kurumlar ise, EKO planında hizmet alınabilen, ekonomik fiyatlar uygulayan sağlık kurumlarını ifade etmektedir. Maksi planında geçerli olan B sınıfı kurumları tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Acil Sağlık Sigortası

Acil Sağlık Sigortası Kapsamı:

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nden Acil Sağlık poliçesi yaptırın, hayatınızı tehdit edebilecek hastalık ve/veya kaza durumlarında içiniz rahat olsun.

Acil Sağlık Sigortası ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımlanan durumlarda tedavi masraflarınızı biz karşılayalım.

Acil Sağlık Sigortası Teminatları:

 • Acil Yardım Tıbbi Tedavi Teminatı – (Yıllık limitli)
 • Acil Cerrahi Yatış Teminatı
 • Acil Dahili Yatış Teminatı
 • Oda, Yemek ve Refakatçi Teminatı
 • Yoğun Bakım Teminatı
 • Medikal Asistans
 • Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık
 • Tıbbi Nakil

Acil Sağlık Sigortası ile teminat altına alınan durumlar ve hastalıklar:

 1. Trafik kazası, (Trafficaccident): Kazaya bağlı organ ya da uzuv yaralanmmasına bağlı ortaya çıkabilecek durumlar
 2. Kalp krizi, (MyocardialInfarction, Heart Attack): Dolaşım sisteminde oluşan tıkayıcı bir nedenle kalbi besleyen damarların ilgili bölgeye yeterince temiz kan iletememesi sonucu meydana gelen doku ölümünün göğüs ağrısı, tansiyon sorunları ve şok tablosu ile gelişen haller
 3. Ritm bozuklukları, (Arrhytmias): Kalp atım aralığının eşit olmaması ile seyreden klinik tablolar
 4. Hipertansiyon krizleri, (HypertensiveAttacks): Kalp, beyin ya da böbrek fonksiyonlarında bozulma riski taşıyacak kadar yükselen kan basıncına ait kriz durumları
 5. Akut solunum problemleri, (AcuteRespiratoryproblems): Allerjik nedenlere bağlı olarak akciğer hava yollarının kasılması ve daralması sonucu ortaya çıkan solunum sıkıntısı
 6. Hayatı tehdit eden yaralanma, (Life-threateningwounds): Kişinin herhangi bir travmatik (darbeye bağlı) yaralanması sonucu oluşan ciddi doku hasarı
 7. Hayatı tehdit eden düşme, (Fallingfromheight / life threatening): Kişinin yüksek bir seviyeden bir diğerine düşmesi sonucu ortaya çıkan travmatik (darbeye bağlı) ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 8. Hayatı tehdit eden iş kazası, (Work-RelatedAccident / life threatening): Kişinin işinde çalışır iken başına gelen her türlü doku harabiyeti
 9. Uzuv kopması, / (Split of anyorgans): Genelde travmaya bağlı olarak herhangi bir uzvun vücut bütünlüğünden ayrılması
 10. Elektrik çarpması, (Electricalshocks): Yüksek voltajda elektiriğe maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 11. Donma, soğuk çarpması (Freezings, coldstroke): Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 12. Yanıklar, sıcak çarpması (Burns, heatstroke): Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 13. Ciddi göz yaralanmaları, (Severe OphtalmicInjury): Kişinin gözünü/gözlerini ilgilendiren ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 14. Boğulma (Choke): Solunum yollarının sıvı ile tamamen tıanması sonucu ortaya çıkabilecek patolojilerin tümü
 15. Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, (Life threateningpoisonings&toxications): Gıda, ilaç ve ağır metaller gibi zehir özelliği olan ya da bozulma nedeni ile bu özelliği kazanabilen maddelerin solunum veya sindirim yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden zehirlenme durumları
 16. Anaflaktik tablolar, (Anaphylaxis): Hastayı şoka sokan ve ciddi tansiyon düşüklüğü, solunum sıkıntısı ile seyreden allerjik durumlar. Örn. Penisilin allerjisi, akrep ve yılan sokmaları vb.
 17. Kemik kırıkları (Bone breaks of lowerextremity): Darbe, Kalsiyum yetersizliği ya da kemilk tümörü gibi nedenlerle oluşan kemik bütünlüğünün kırılarak bozulması halleri
 18. Alt ekstremite çıkıkları, (Dyslocations of lowerextremity): İskelet sistemi bütünlüğünün çıkıklar sonrası bozulması hali
 19. Şuur kaybına neden olan durumlar, (Anysituationwhichleadtounconciousness): Sara krizi, tansiyonun ani düşmesi, şiddetli migren, şeker seviyesi değişiklikleri gibi şuur kaybına neden olan tüm durumlar
 20. Ani felçler, (SuddenParalysis): Genellikle damarsal nedenlere bağlı olarak 1, 2 ya da 4 uzvun hareket kabiliyetini kaybetmesi, istemli işlevi olan organların çalışmaması
 21. Şeker koması (Diabeticcoma): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan şeker hastalığı sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 22. Üre koması, (Comaduetohighurealevel): Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan kan üre ve azot metabolisması bozukluğu sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 23. Akut masif kanamalar, (Acuteabundantbleedings): Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve uzuv kanamaları, atardamar yaralanmaları gibi...
 24. Menenjit, Ensefalit, (Meningitis, Encephalitis. CerebralAbscess): Menenjit (Beyin zariiltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), Beyin Absesi. (Kafa içi organ ve zarlarının mikrop kapması sonucu ortaya çıkan beyin ve beyin zarı enkeksiyonları.)
 25. 39 derece ateş ve üzeri (Axiller bölgeden), (390 oraboveaxillarytemparature): Bakteriyel, Viral ya da Fungal nedenlere bağlı olarak oluşan enfeksiyonları seyrinde ortaya çıkan reaktif mücadele nedeni ile vücut ısısının yükselmesi
 26. Solunum yollarında yabancı cisim (Foreign body at airway): Kazaen ya da dış etkenler sonucu solunum yollarında hava almayı engelleyici yabancı cisim bulunması
 27. Sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması (Foreign body subjectto be affixed in Gastro-intestinaltract): Kazaen ya da dış etkenler sonucu sindirim yollarında gıda geçişini engelleyici ve orada takılıp kalması muhtemel yabancı cisim bulunması
 28. Başlamış doğum faaliyeti (ulaşım ve ilk muayene karşılanır) (onset of delivery / transportationandfirstexamcovered): Normal hamilelik dönemi sonrası amnion kesesi patlaması ve su gelmesi ile karakterize başlamış doğum faaliyeti
 29. Şiddetli eklempsia (Malignanteclampsia): Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen yüksek tansiyon, protein kaybı ve şiddetli kusma ile karakterize tablo
 30. Perforasyonlar (Organ perforations): Herhangi bir nedene bağlı iç organ delinmeleri
 31. Akut batın halleri (Conditionscalled as “acuteabdominalsyndrome”): Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları – (Örneğin: Akut Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı).

Acil Sağlık Sigortası ile teminat altına alınacak sigortalılar:

Poliçe, 18 ile 69 yaşları arasında olan Türkiye’ de ikamet eden kişiler ile, Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu, öz veya üvey (yeni doğanlar hariç) 28 günden büyük ve 24 yaş arasında olan evlenmemiş, sigortalı ile beraber ikamet eden çocukları teminat altına alır.

Sağlık Dostu Sigortası

Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Sağlık Sigortası

11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince ikamet izni talebinde bulunan kişiler için Sağlık Sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda; Ankara Sigorta olarak “Sağlık Dostu” poliçemizle sağlığınızı güvence altına aldık!

Sağlık Dostu Sigortası ile; hastalık veya kaza durumunda oluşabilecek ayakta ve yatarak tedavi masraflarınıza teminat veriyor ve ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz.

Teminat Tablosu
 • Yatarak Tedavi Teminatı
 • Ameliyat
 • Hastane Tedavi
 • Hastane Oda - Refakatçi
 • Yoğun Bakım
 • Özellikli Tedavi ( Radyoterapi, Kemoterapi, Diyaliz )
 • Anjiografi
Ayakta Tedavi Teminatları
 • Doktor Muayene
 • İlaç
 • Tahlil
 • Röntgen
 • Modern Teşhis
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Küçük Müdahale
Diğer Teminatlar
 • Trafik Kazası Sonucu Diş
 • Acil Yardım ve Yardımcı Tıbbi Malzeme
 • Evde Hemşire Bakım
 • Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans
 • Suni Uzuv ve Protez
 • Kontrol Mamografisi / PSA
 • Yurtdışı Yatarak
 • Yurtdışı Ayakta
Teminat Limiti

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.

 

BENZER ÜRÜNLER

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin