Yurt dışında yaşayıp aylık alanlar SGK'ye belge gönderecek – TRT Haber

SGK’dan yapılan açıklamada, 3201 sayılı Kanuna göre, yurt dışında geçen sürelerini borçlanarak malullük, yaşlılık, emekli aylığı bağlananların, aylık alma şartlarının devam edip etmediği konusunun, SGK tarafından gerekli görülen zaman ve hallerde araştırıldığı belirtildi.
İkamete dayalı sosyal sigorta ve yardım ödeneği durumunda ödeme kesilecek
Ödenmekte olan aylıkların, ilgililerin yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alması halinde kesildiği belirtildi.
Ayrıca, SGK’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden her yıl aldığı kayıtlara göre, altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunduğunu tespit ettiği aylık sahiplerinden, yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri üç ay içinde kuruma göndermelerini istediği aktarıldı.
Belgeler, aylığı bağlayan sosyal güvenlik merkezine gönderilecek
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstenen belgeleri üç ay içinde göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durdurabilmektedir. Bu nedenle, altı aydan fazla yurt dışında bulunan aylık sahiplerinin, ödenmekte olan aylıklarının durdurulması yönünde bir işlemle karşılaşmamaları için ‘3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi’ni, yurt dışında bulundukları altı aydan sonraki üç ay içerisinde, aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir."

source